top of page

INSIDE OUT

Love Yourself
Fitness

INSIDE OUT

е специфичен комплекс от техники и упражнения, чиято цел е да подобри механиката на тялото и състоянието на ума.

Вклюва различни техники на дишане, изправителна гимнастика, упражнения за мобилност и еластичност.

В този клас акцентът е върху превенцията и ежедневната грижа за това да се чувстваме по-добре, да се справяме със стреса и да развием потенциала си, чувайки тялото и ума си отвътре навън.

Name, Title

bottom of page